Det är nu möjligt att köpa presentkort på webbplatsen. Gå till butiken

Checklista för segelflygledare

Segelflygledare enl. LFK lista svarar för att ev. ersättare finns på aktuell flygdag.
Segelflygledare aktuell flygdag skall:

 • Vara väl förtrogen med innehåll i segelflygledarpärm samt krishanteringsplan.
 • Kontrollera internetbokningar, bevaka tider under dagen, vid behov upprätta kölista.
 • Vara vid hangar senast klockan 09:30.
 • Organisera utdragning av flygplan och övrig utrustning för transport till fältet.
  Ta ut väderprognos och välja lämplig startplats med hänsyn till väderförhållande.
 • Öppna sektor före första start.
 • Följa upp att daglig kontroll utföres och signeras.
 • Organisera verksamheten på fältet (ifyllande av journaler mm).se till att flygradio och Mobiltelefon har ständig passning.
 • Förvissa sig om att piloter har giltiga papper och är godkända av LFK.
 • Utse ställföreträdare om så krävs, tex då ordinarie flygledere själv flyger.
 • Löpande lämna information till piloter och aktuellt kontrollorgan vid ev. förändringar.
 • Inför avslut organisera indragning av flygplan och övrig materiel.
 • Stänga sektor efter avslutat nyttjande av sektor.
 • Se till att flygplan tvättas och parkeras i hangaren.
 • Tillse att flygplansbatterier, mobiltelefon och radio ställs på laddning.
 • Tillse att fältbil är inställd och låst.
 • Hänga upp flygjournaler i pärm på anslagstavla i klubbstuga och stänga/låsa.

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

Fältet (LDK/ESGL)

Radiofrekvens
131.765 Mhz
Bana 06/24
Asfalt 1990m
Stråk 06/24
Gräs 875m Stråket ej i bruk!
Höjd över havet
ca. 60m (199ft)