Checklista för segelflygledare

Segelflygledare enl. LFK lista svarar för att ev. ersättare finns på aktuell flygdag.
Segelflygledare aktuell flygdag skall:

 • Vara väl förtrogen med innehåll i segelflygledarpärm samt krishanteringsplan.
 • Kontrollera internetbokningar, bevaka tider under dagen, vid behov upprätta kölista.
 • Vara vid hangar senast klockan 09:30.
 • Organisera utdragning av flygplan och övrig utrustning för transport till fältet.
  Ta ut väderprognos och välja lämplig startplats med hänsyn till väderförhållande.
 • Öppna sektor före första start.
 • Följa upp att daglig kontroll utföres och signeras.
 • Organisera verksamheten på fältet (ifyllande av journaler mm).se till att flygradio och Mobiltelefon har ständig passning.
 • Förvissa sig om att piloter har giltiga papper och är godkända av LFK.
 • Utse ställföreträdare om så krävs, tex då ordinarie flygledere själv flyger.
 • Löpande lämna information till piloter och aktuellt kontrollorgan vid ev. förändringar.
 • Inför avslut organisera indragning av flygplan och övrig materiel.
 • Stänga sektor efter avslutat nyttjande av sektor.
 • Se till att flygplan tvättas och parkeras i hangaren.
 • Tillse att flygplansbatterier, mobiltelefon och radio ställs på laddning.
 • Tillse att fältbil är inställd och låst.
 • Hänga upp flygjournaler i pärm på anslagstavla i klubbstuga och stänga/låsa.

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

Fältet (LDK/ESGL)

Radiofrekvens
131.765 Mhz
Bana 06/24
Asfalt 1990m
Stråk 06/24
Gräs 875m
Höjd över havet
ca. 60m (199ft)