Det är nu möjligt att köpa presentkort på webbplatsen. Gå till butiken

Medlem som önskar använda Internetbokning vänder sig till Jan Andersson och får då User-ID och Password, varefter bokning kan ske genom inloggning på bokaplan.com.

Gå till bokaplan.se

Du kan också komma ut och flyga utan bokning i mån av plats, läs närmare regler nedan.

SE-UDL

Bogsering har alltid företräde.

SE-UDL får maximalt bokas en hel dag, VFR-tid under vinterhalvåret.

Från 1 april till sista september ska flygplanet i princip vara tillgängligt för bogsering på helger, röda dagar och klämdagar 10:00 – 17:00 och vardagar 11:00 – 16:00.

Om ingen har bokat sig för segelflygning före kl 9:00 på vardagar, kan UDL bokas mellan 11:00 och 15:00 för friflygning i närområdet och man skall kunna var tillbaka på fältet inom 30 minuter i fall någon begär bogsering.

SE-UHT och SE-UEV

Max bokningsbar tid är två timmar på dagar då schemalagd segelflygledare finns (helger, röda dagar och klämdagar). På övriga dagar (vardagar) är det ingen tidsbegränsning.

SE-UIZ och SE-UYH

Kan endast bokas på vardagar. Ingen tidsbegränsning.

Endast ett helg- och ett vardagspass kan bokas i förväg.

Lärare/utbildningsansvarig har företräde att boka Skolning/Provstarter. Skolchef kan också med minst två veckors varsel förhandsboka obegränsad tid för exempelvis intensivutbildning, ungdomskurser, etc.

Generella krav

  • Bokad tid skall vara den tid du tänker flyga.
  • Internetbokning kan ske fram till kl 9:00 varje dag. Tider som ej är bokade bokas genom flygledaren som vanligt.
  • Medlem som har internetbokat ska vara på fältet och anmäla sig för flygledaren senast en timme före bokad tid på helgdagar och senast 30 minuter före bokad tid på vardagar, om så inte är fallet stryks bokningen.
  • Före flygningen är det medlemmens ansvar att alla hjälps åt på ett kamratligt sätt, så att dagens verksamhet kommer igång. Se även Ordningsregler punkt 1.1 Tider.
  • Efter avslutad flygning är det medlemmens ansvar att med hjälp av flygledaren hangarera/tvätta etc. Skulle ny bokning finnas tar denne medlem över ansvaret för flygplanet, om det är en lucka beslutar flygledaren var flygplanet parkeras.
  • Att boka och inte utnyttja bokningen där inte tydliga skäl för att inte flyga finns, innebär att medlemmen mister sin rätt att internetboka. Detsamma gäller bokningar längre än 2 tim där flygningen trots bra väder avbryts långt innan bokningstiden utgår.

Reviderad

20230522/JA

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

Fältet (LDK/ESGL)

Radiofrekvens
131.765 Mhz
Bana 06/24
Asfalt 1990m
Stråk 06/24
Gräs 875m Stråket ej i bruk!
Höjd över havet
ca. 60m (199ft)