Det är nu möjligt att köpa presentkort på webbplatsen. Gå till butiken
Höstmöte med Lidköpings Flygklubb. Bild: Janne Andersson

Höstmöte på Hovby

Publicerad av Janne Andersson

Under lördagen hölls Lidköpings Flygklubbs årliga höstmöte.

Klubbens ordförande, Börje Ragnarsson, hälsade ett drygt 20-tal medlemmar välkomna till klubbhuset.

Mötet inleddes med en tyst minut för vår mångårige medlem, Rune Djärv, som dessvärre avled i somras.

Efter att kassören, Ingemar Ivarsson, hållit en genomgång av klubbekonomin, var det dags att bestämma medlemsavgifter för 2024. Då Segelflyget inte beslutat om några höjningar av avgiften till förbundet, föreslogs att även klubbens medlemsavgifter skulle lämnas oförändrade. Något som mötet biföll. Medlemsavgiften under 2024 blir därmed 2 300 kronor för seniorer och 1 065 kronor för juniorer. En komplett prislista kan du läsa här.

Kassören hälsar att man gärna får betala sin medlemsavgift så fort som möjligt EFTER första januari 2024. Betalar man tidigare blir det krångligt i bokföringen.

Därefter redogjorde Börje för vad som hittills hänt med solcellsprojektet på vårt stråk:

I november -24 ska man förmodligen börja montera solcellerna och arbetet på nya stråket ska enligt flygplatsens önskemål påbörjas snarast. I det nuvarande förslaget från flygplatsen ska det nya stråket – eller gräsbanan – som det egentligen heter, anläggas på norra sidan taxibanan och vara 50 meter brett totalt samt bli 1200 meter långt. En synpunkt är att gräsbanan måste dräneras. En annan är den inverkan som solcellsanläggningen kan ha med bildandet av turbulens över banan vid framförallt sydliga vindar. Förhandlingar om gräsbanans placering pågår, där även motorflygklubben kommer att delta.

Nästa års DM kommer att hållas i Falköping, och SM ska gå i Herrljunga. Där är bland annat Janne Nordh, Torbjörn Hägnander samt Claes Andersson och Börje Ragnarsson i Duo-Discusen anmälda. Janne Nordh har även för avsikt att under året delta i Klix i Tyskland, Uppsala Masters samt EM som hålls i Tjeckien.

Planer finns också på att hålla byggkvällar under veckorna. Ett första projekt kan vara årstillsyn på HT.

Mötet avslutades med fika där 75-årsjubilerande Bosse Knutsson bjöd på mycket god tårta. Stort grattis till honom och tack för tårtan!

Bosse Knutsson bjöd på delikat tårta.

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

Fältet (LDK/ESGL)

Radiofrekvens
131.765 Mhz
Bana 06/24
Asfalt 1990m
Stråk 06/24
Gräs 875m Stråket ej i bruk!
Höjd över havet
ca. 60m (199ft)