Det är nu möjligt att köpa presentkort på webbplatsen. Gå till butiken
Rasmus Johansson är klar med sitt certifikat. Bilden är tagen i samband med utelandningsövningen. Det ser kanske lätt ut men innebär en stressituation på pilot för det är ju första gången landningen görs på okänd plats och kanske efter många timmar i flygplanet. Foto: Magnus Kjällström

Rasmus klar med certet

Publicerad av Janne Andersson

Magnus Kjällström rapporterar från skolverksamheten, som nu resulterat i ett nytt certifikat.

Rasmus Johansson, vår duktige hemsidedesigner, flög upp för segelflygcertifikat torsdagen den 14 september i år. Under Rasmus andra säsong blev han färdig för sin europeiska behörighet och nu får han flyga i hela Europa på sitt certifikat.

Gången vid ”skill test”: Att piloten är redo för hela processen att iordningställa flygplan för dagens flygning, bedöma flygväder, kontrollera så luftrum runt flygplatsen är öppet, tänka igenom så att man är i god form och lämplig för att ta upp flygplan och passagerare i luften.

Efter dessa förberedelser ska flygplanet ut till startplats samt bogserflygplan med pilot engageras.

Segelflygets kontrollant Hans Folkesson gjorde en omfattande kontrollflygning med Rasmus. Det är många moment som måste klaras av på kort tid. Stall, vikning och spinn är inte de roligaste manövrar men måste behärskas. Bara de momenten sätter press på piloten med momentant höga G-påkänningar. Landningen måste fungera annars är det bara att gå tillbaka och träna mer. Termikflygningen, den teknik som fordras för att hålla sig uppe i luften, är något som Rasmus visat att han inhämtat under utbildningens gång.

Magnus Kjällström

Kontrollant Hans Folkesson närmast kameran och Rasmus spänt väntande på godkännande.
Kontrollen kallas ”skill test” på engelska och betyder just en kontroll av vad piloten har lärt sig under utbildningen.
Foto: Magnus Kjällström
Inför starten med kontrollant Hans Folkesson i baksits. Det är bara att slappna av! Den som har tagit körkort vet hur knepigt det kan vara. Här tillkommer en tredje dimension som måste behärskas. Foto: Magnus Kjällström

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

Fältet (LDK/ESGL)

Radiofrekvens
131.765 Mhz
Bana 06/24
Asfalt 1990m
Stråk 06/24
Gräs 875m
Höjd över havet
ca. 60m (199ft)