Det är nu möjligt att köpa presentkort på webbplatsen. Gå till butiken

Årsmöte med våfflor och C-diplom

Publicerad av Janne Andersson

Vid klubbens årsmöte på söndagen bjöds medlemmarna på mötesförhandlingar, våfflor och solcellsinformation.

Ordföranden, Börje Ragnarsson, öppnade mötet och hälsade ett 20-tal deltagare välkomna och inledde med att gå igenom 2022 års verksamhetsberättelse. Därefter berättade kassören, Ingemar Ivarsson, om ekonomin under året, innan revisorn, Claes Hägnander, läste upp revisionsberättelsen och mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

I den därpå följande fikapausen intogs våfflor som förtjänstfullt gräddats av Torbjörn Hägnander.

Därefter redogjorde kassören för styrelsens förslag till prislista för 2023. Inga prisförändringar hade gjorts och mötet beslutade anta budgeten. OBS! Styrelsen vill i samband med detta påminna de som ska flyga i klubben att snarast betala grundavgiften på 1 500 kronor. Senast den 1 april ska den helst finnas på klubbens konto, och definitivt före första flygning.

Ordföranden gick igenom verksamhetsplanen för den kommande säsongen. Här kan bland annat nämnas deltagande i Sparbankens Föreningsmässa i Arenan den 15 april, ungdomsläger i Herrljunga, PR-dag den 6 maj, deltagande i DM och i Janne Nordhs fall VM i Australien.

Kassören gick igenom styrelsens förslag till budget för året och mötet beslutade fastställa densamma.

Börje Ragnarsson omvaldes som ordförande, Ingemar Ivarsson som kassör, Janne Andersson som ledamot och Bengt Karlsson och Kurt Littorin som suppleanter. Styrelsen är därmed helt oförändrad sedan föregående årsmöte.

Planerna på en solcellspark på fältet fortgår. Under måndagen den 27 mars kommer företrädare för Better Energy, företaget som ska bygga parken, att träffa företrädare för verksamheterna på Hovby flygfält. Enligt vad som framkommit är det tänkt att solcellerna ska uppföras på södra sidan om banan, på stråket och ett nytt stråk ska anläggas på norra sidan banan. Bosse Knutsson och Claes Andersson har tagit fram ett förslag på hur detta bör utformas.

Som avslutning på mötet var det dags för utdelning av C-diplom. Ambjörn Lannergård och Joel Mehammer Lannergård samt Rasmus Johansson fick sina diplom och märken av skolchefen, Magnus Kjällström.

Skolchefen, Magnus Kjällström delade ut C-diplom till Ambjörn Lannergård, Joel Mehammer Lannergård och Rasmus Johansson.

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

Fältet (LDK/ESGL)

Radiofrekvens
131.765 Mhz
Bana 06/24
Asfalt 1990m
Stråk 06/24
Gräs 875m
Höjd över havet
ca. 60m (199ft)