Det är nu möjligt att köpa presentkort på webbplatsen. Gå till butiken

Kort info från årsmötet

Publicerad av Rasmus Johansson
Detta inlägg publicerades för mer än 1 år sedan och innehållet kan därför vara utdaterat

Under lördagen den 26 mars höll Lidköpings Flygklubb årsmöte i klubblokalen på Hovby. Ordföranden, Börje Ragnarsson, hälsade deltagarna välkomna och mötet inleddes med en genomgång av ekonomin. Kassören, Ingemar Ivarsson, kunde konstatera att ekonomin är förhållandevis god, men att vi gärna får flyga mer i år än vad vi gjorde 2021. Vissa prishöjningar har gjorts och du kan se prislistan här. Vi vill också påminna de som eventuellt ännu inte betalat in medlemsavgift och grundavgift att göra det.

Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året.

Efter val till styrelsen ser dess sammansättning ut som följer: ordförande – Börje Ragnarsson, kassör – Ingemar Ivarsson, sekreterare – Bosse Knutsson, ledamöter – Alexander Hasselgren, Jan Andersson, Michael Köster och Claes Andersson, suppleanter – Kurt Littorin och Bengt Karlsson. Revisorer – Claes Hägnander och Gamzat Kamalov. Valberedning – Göran Bristav och Torbjörn Hägnander.

Mötet avslutades med fika till självkostnadspris, och därefter informerade Janne Nordh om de övningar som försvarsmakten kommer att hålla under maj månad och de effekter det kan få på luftrummet. Den 9-20 maj hålls övningen Våreld, arméövning med UAV-flygning. Och den 16-25 maj hålls Luftförsvarsövning med mycket flygning dygnet runt. Under framförallt Våreld kan det finnas möjlighet att flyga under restriktionsområdena. Men ska ni ut och flyga, håll koll på Notam! Vi kommer även att försöka publicera information på hemsidan.

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

Fältet (LDK/ESGL)

Radiofrekvens
131.765 Mhz
Bana 06/24
Asfalt 1990m
Stråk 06/24
Gräs 875m Stråket ej i bruk!
Höjd över havet
ca. 60m (199ft)