Det är nu möjligt att köpa presentkort på webbplatsen. Gå till butiken

Inbjudan till allmänt höstmöte den 28/11

Publicerad av Rasmus Johansson

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av sekreterare och ordförande för mötet
4. Val av justeringsmän
5. Vad var bra med Lidköpings Flygklubb 2010? Ni medlemmar svarar.
5. Arbetsdagar som tradition?
6. Verksamheten 2010 i siffror.
7. Ekonomiläget-info
8. Beslut om medlemsavgifter, styrelsens proposition är att behålla befintliga.
9. Framtiden. Vad ska vi ha för mål 2011? Flygplansflottan? Vinschning?
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

Fältet (LDK/ESGL)

Radiofrekvens
131.765 Mhz
Bana 06/24
Asfalt 1990m
Stråk 06/24
Gräs 875m
Höjd över havet
ca. 60m (199ft)