Det är nu möjligt att köpa presentkort på webbplatsen. Gå till butiken

Information om grässtråkytorna

Publicerad av Rasmus Johansson

Bakgrunden är att flygplatsen har utökat sitt ägande kring banan så att en större yta kan vara hinderfri. I framtiden kan ett staket omgärda hela flygplatsområdet, detta är ännu ej beslutat.

Vårt arbete i klubben har begränsats till att grovplanera ut jord, så gräs, jämna till samt att klippa upp nya gräsytor. Flygplatsen har gratis spridit ca 15 lass med matjord så här långt under arbetet. En dräneringsbrunn har också sänkts för att inte utgöra något hinder.

Vi hade tyvärr otur med väderleken efter att vi sått gräs på delar av de nya ytorna. Långvarig torka och hård blåst gjorde att mycket av gräsfröna samlades i högar och det kom upp en massa ogräs i stället. Gräsfröna har flygplatsen betalat och trots vädrets nyckfullhet ser det just nu ganska bra ut.

Observera nu särskilt att stråkets landningsbara yta är fortfarande densamma som tidigare med ett litet undantag. I stråkände 24 finns en liten ”tarm” på 20 x 80 meter som endast används för att landa på. Detta för att underlätta förberedelser för bogsering stråket 24.

Under nästa säsong däremot kan stråkets landningsbara yta utökas betydligt, styrelsen och årsmöte kommer att fatta beslut om detta.

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

Fältet (LDK/ESGL)

Radiofrekvens
131.765 Mhz
Bana 06/24
Asfalt 1990m
Stråk 06/24
Gräs 875m
Höjd över havet
ca. 60m (199ft)